Välkommen!

Vi, leg. psykoterapeut Christina Stenberg och leg. psykoterapeut Aino Gustafson bedriver sedan 2004 Södertälje kognitiva psykoterapimottagning.

Vi erbjuder psykoterapi vid...

  • Ångest och oro
  • Depression och nedstämdhet
  • Relationsproblem
  • Kriser vid sjukdom, skilsmässa, pensionering
  • Alkoholrelaterade problem
  • Livsstilsrelaterade problem
  • Trauma från barndomen och vuxenlivet, som mobbing, sexuella övergrepp och misshandel
  • Social osäkerhet, låg självkänsla
  • Arbetsrelaterade problem

Handledning för personer som arbetar inom sjuk- och hälsovård, skola, socialtjänsten etc.

Utbildning kan planeras efter behov och önskemål.

Gruppbehandling gällande sömn, stress, mindfulness och bildterapi anordnas efter behov och efterfrågan.