Sömnskola i grupp

Skulle du vilja förbättra din sömn, förstå dina personliga sömnmönster och återfå kontrollen. Funderar du på att sluta med eller vill du undvika sömnmedicin.

Du är välkommen att delta i en grupp där vi träffas för att ta del av aktuella teorier runt sömn. Utifrån ökad kunskap ges det möjlighet att tillägna sig nya strategier för att få en bättre sömn och en utökad beredskap för att möta framtida tillfälliga sömnstörningar. Vid varje tillfälle tränas avspänning och olika tekniker för att släppa tankar och att vara mer i nuet.

  • Sömnskolan följer ett välbeprövat program utifrån KBT-modell.
  • Gruppen träffas 6 gånger, under två timmar, med en uppföljning efter ett halvår.
  • Mellan varje tillfälle ges enkla hemuppgifter för att underlätta i förändringsprocessen.
  • Skriftligt material och en CD-skiva ingår i kursavgiften.

Mindfulness i grupp

Vill du bli bättre på att hantera negativa tankar och känslor? Skulle du vilja vara mer tillåtande och medkännande mot dig själv och andra? Skulle du vilja vara mer i nuet? Bli mer medveten om tidiga signaler för att kunna bryta "stresspiralen"?

Du är välkommen att delta i en grupp där vi följer ett speciellt träningsprogram i mindfulness eller översatt på svenska "medveten närvaro". Vi träffas varannan vecka under en timma, gör enkla övningar, får kunskap om bakomliggande teorier och delar med oss av våra personliga erfarenheter av att utforska och prova denna meditationsform.

Forskning visar att meditationsträning kan:

  • öka koncentrationsförmågan
  • förbättra sömnen
  • öka välbefinnande och lugn
  • minska halten av stresshormoner
  • minska återfallsrisken vid depression
  • ge ökad livskvalitet vid kronisk smärta

Skriftligt material, CD skiva med träningsprogram ingår i kursavgiften.

Är du intresserad av att gå i sömnskolan eller mindfulnessgruppen, eller om du har några frågor, är du välkommen att kontakta Christina Stenberg, på telefonnummer 0707-76 76 34, eller Aino Gustafson på telefonnummer 0704-21 18 32.

Hur kan jag förstå
och hantera stress?

Du är välkommen att delta i en grupp där vi tillsammans undersöker hur stress uppstår och hur vi kan förebygga och hantera stress. Du får möjlighet att dela dina erfarenheter med andra samtidigt som du får möjlighet att undersöka ditt eget personliga förhållande till stress.

Vi kommer att tillsammans undersöka problemområden och livsstilsfrågor som ofta är gemensamma för dem som lider av stress.

Genomgående kommer vi att arbeta med mindfulnessövningar som är en numera väl beprövad metod att behandla bland annat stress och depression.

De första gångerna får du också en teoretisk bakgrund för de olika problemområdena. Syftet är att du genom ökad kunskap och självkännedom ska hitta ett förhållningssätt i vardagen som passar just dig.

Du kommer också att få hemuppgifter. De är tänkta som ett stöd i din process. Vi kommer också att gå igenom konkreta råd och tips.

Litteratur och avslappnings-CD ingår i kursavgiften.

Vi träffas tio gånger. Du är välkommen på ett individuellt samtal innan gruppen startar.

Är du intresserad av att gå i gruppen eller om du några frågor är du välkommen att kontakta Aino Gustafson på telefonnummer 0704-21 18 32.

Samma upplägg som erbjuds i gruppbehandlingarna
kan vi också erbjuda individuellt.