Christina Stenberg

Sedan 1981 har jag varit yrkesverksam som socionom inom olika områden som försvaret, socialtjänsten, sjukvården, skola, ungdomsmottagning och företagshälsovård.

Jag är...

 • Legitimerad och auktoriserad kognitiv psykoterapeut
 • Auktoriserad socionom
 • Mindfulnessinstruktör (grundutbildad)
 • Bildterapeut
 • Handledarutbildad
 • EMDR – steg 2

Jag är medlem i:

 • Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFBT)
 • Svenska riksförbundet för Bildterapeuter (SRBt)
 • Akademikerförbundet SSR

Aino Gustafson

Sedan 1995 har jag arbetat med psykoterapeutiskt behandlingsarbete, bl a inom landstinget, mot företagshälsovård och på egen mottagning.

Jag är...

 • Legitimerad och auktoriserad kognitiv psykoterapeut
 • Grundutbildad i kroppspsykoterapi (Downing)
 • Barnbildspsykoterapi, ettårig universitetsutbildning
 • Legitimerad sjuksköterska
 • Mindfulnessinstruktör (grundutbildad)
 • EMDR – steg 2

Jag är medlem i:

 • Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFBT)
 • Akademikerförbundet SSR
 • Föreningen EMDR Sverige