Vad är kognitiv terapi och
hur går det till?

Kognitiv psykoterapi är en vetenskapligt väl beprövad psykoterapiform som är bra för många olika typer av problem.

En terapi inleds med att du berättar om ditt problem och vad du vill uppnå med terapin. Därefter görs en bedömning av hur många samtal som kan behövas för att uppnå dina mål och hur vi ska arbeta. På detta sätt blir behandlingen individuellt anpassad. Vi integrerar andra metoder, som mindfulness och bildterapi.

Syftet är att må bättre genom insikt och förståelse men också genom att få verktyg till nya och mer fungerande sätt att leva och att tänka om sig själv, andra och framtiden. I kognitiv terapi arbetar vi med hur tankar, känslor, beteende och kroppsliga reaktioner hänger ihop.

Vi utgår från aktuella problem men tittar också tillbaka på den personliga livshistorien. Vanligtvis är behandlingen en gång i veckan. Mellan gångerna ges hemuppgifter för att hålla förändringsprocessen igång.

Det är vanligt att en terapi är 12–15 samtal. Ibland kan det räcka med några få samtal och ibland blir terapin längre.

Vad är mindfulness..?

Mindfulness handlar kortfattat om att vara medvetet närvarande i nuet. Du lär dig avspänning och tekniker för att minska stress och öka välbefinnande. Vi arbetar med mindfulness även i de enskilda samtalen.